Производствената база на „ЮНИФЕЙС“ ЕООД е разположена в град Горна Оряховица на комуникативно и лесно достъпно място за нашите партньори, клиенти и доставчици. Фирменият комплекс съдържа офисна част, фирмен магазин и производствена част.

Във фирмения магазин може да откриете всички продукти от портфолиото ни, да подадете предварителна заявка за желан от ваш продукт, който искате да присъства на празничната ви трапеза или събитие. Тук ще бъдете обслужени бързо, качествено и коректно.

 

ОФИС

Успехът на всяка дейност е съмнителен и несигурен, ако тя не стартира с ясната идея, правилния план и конкретните действия. За всичко това е необходимо висококвалифициран, амбициозен и лоялен екип от служители. През всички години на усилена работа и зад всяка малка стъпка към успеха, компанията е разчитала на своите служители, които нееднократно са доказвали качествата и професионализма си. От директната комуникация с клиентите, входирането и обработването на информацията, навременното и коректно подаване до нужното звено, на всеки етап от офисната дейност „ЮНИФЕЙС“ ЕООД има служители с отговорно отношение към работния процес и ясно изразена екипна работа.

ПРОИЗВОДСТВО

Зад всяка малка кутийка салата на регала в хранителния магазин или ХоРеКа разфасовката на кулинарния щанд, стои труда на близо седемдесет висококвалифицирани служители ангажирани в административния и производствен процес. С помощта и на високотехнологичното оборудване, съобразено с най-съвременните стандарти за качество и безопасност, ние имаме удоволствието да консумираме продуктите с марка „АПЕТИТО“ вкусни и гарантирано безопасни. Процесът не е кратък и преминава през няколко етапа, като всеки един от тях се следи строго по разработени и безотказно работещи вътрешни стандарти за сигурност. Подбирането, правилното приемане и съхранение на суровините е само началото. Складовите бази изцяло покриват необходимите изисквания гарантиращи запазването на свежестта и хранителната стойност на суровините. Първичното обработване на суровините се извършва във високохигиенизирани и модерно оборудвани помещения. Мониторингът по отношение на хигиена и технологична изправност на машините се извършва непрекъснато, за да се гарантира, че вложените суровини в производството отговарят на всички изисквания и са готови да преминат към следващия етап от производството.

 

Цехът разполага с конвектомати и фритюрници от най-висок технологичен клас, чрез които се извършва термичната обработка на салатите. След преминаването на всички процеси по приемането и обработването на суровините и превръщането им в готов продукт следва пакетирането им. То се осъществява в отделно помещение, оборудвано с  дозатори, вакуум машини и модерни линии за опаковане. Технологията на етикиране и опаковане, гарантира, че при правилно транспортиране и съхранение, салатите запазват свежестта и хранителната си стойност в указаните срокове. На финала на производствения процес от ключово значение за правилното разпределение на стоката по предварително зададените заявки е ролята на експедиция. Звено, което с помощта на съвременен софтуер стриктно проследява партидите, групира и обособява готовата продукция по транспортни линии.

ДИСТРИБУЦИЯ

От създаването на компанията до този момент доставките до всички обекти и партньори се извършват, чрез собствена дистрибуторска мрежа. Директният контакт с клиента, прекият контрол от производствената линия до щанда в търговския обект и превозването при необходимия температурен режим са в основите на успеха. Дългогодишната практика ни е убедила в това, затова грижата за автопарка е ежедневна и безкомпромисна – перфектна хигиена на превозните средства, техническа подръжка и редовна профилактика на всички транспортни автомобили. Автопаркът се обновява ежегодно с нови транспортни средства, които са оборудвани с всички необходими удобства за дистрибуторите, както и хладилни камери гарантиращи подържането на необходимия температурен режим при превозването на продукцията.

 

Когато качеството има значение......!